Prawa dziecka w szpitalu

W polskim systemie prawnym, prawa pacjenta wynikają z Konstytucji, umów międzynarodowych, ustaw oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych (rozporządzeń).

Aktem najwyższej rangi zawierającym fundamentalne unormowania prawne, w tym odnoszące się do praw pacjenta, jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997. Konstytucja zapewnia:

  • gwarancje prawa do ochrony życia (art. 38)
  • gwarancje prawa do ochrony przed eksperymentami medycznymi bez dobrowolnie wyrażonej zgody (art. 39)
  • nietykalność osobistą i wolność osobistą z ograniczeniami przewidzianymi przez ustawę (art. 41)
  • ochronę prawną zycia prywatnego, rodzinnego,czci i dobrego imienia oraz prawo decydowania o swoim życiu osobistym (art. 47)
  • dostęp obywatela do dotyczących go urzędowych dokumentów i zbiorów danych (art. 51)
  • wolność sumienia i religii (art. 53)
  • ochrony zdrowia (art. 68).
Przekaż nam 1% swojego podatku
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty Ośrodka Mediacji przy TOKPD
strefamlodych.pl
ISS Polska
Operacja Dehejtyzacja
Facebook - visit us
Twitter - visit us
WSPIERAJĄ NAS: