Jak przygotować się do spotkania z prawnikiem

 

  1. Ustal, jakie masz problemy prawne i które z nich wymagają najszybszego rozwiązania.
    Na przykład: w Twoim małżeństwie jest kryzys i zastanawiasz się nad prawnym zabezpieczeniem dzieci i/lub siebie. Problemy, które wymagają porady prawnej mogą być następujące:

        –  jak uregulować sprawy dotyczące wykonywania władzy rodzicielskiej

        –  jak zapewnić alimenty od małżonka na rzecz dzieci

        –  jak zachęcić współmałżonka, żeby spotykał się z dziećmi,

        –  jak zabezpieczyć wspólny majątek

        –  jak i czy w ogóle małżonkowie mają względem siebie obowiązek finansowego wsparcia, czy                ogranicza się on do obowiązku utrzymania dzieci

        – czy dążyć do orzeczenia przez sąd winy w rozpadzie pożycia małżeńskiego i jak się do tego                przygotować

  1. Pamiętaj, że prawnik nie jest psychologiem. Nasi prawnicy są co prawda uwrażliwieni na psychologiczne aspekty trudnych spraw rodzinnych, ich zadaniem jest jednak analiza i doradztwo przy wyborze prawnych procedur w taki sposób, żeby zabezpieczyć sytuację małoletnich dzieci. Prawnik nie da Ci wskazówek wychowawczych ani nie pomoże w opanowaniu emocji. Zastanów się, czy nie chcesz najpierw zwrócić się do naszych psychologów.
  2. Zadzwoń do TKOPD i umów się na termin spotkania z prawnikiem. Koniecznie powiadom nas, jeśli coś stanie Ci na przeszkodzie i nie przyjdziesz na umówiony termin.
  3. Przygotuj wszystkie dokumenty, które mogą mieć związek z konsultacją prawną. Należą do nich niewątpliwie poprzednie orzeczenia sądów, opinie psychologiczne, pisma procesowe, sygnatury akt poprzednich lub aktualnych spraw. W sprawach alimentacyjnych należy pobrać i wydrukować ze strony TKOPD formularz zestawienia kosztów utrzymania dziecka do celów alimentacyjnych i przygotować rachunki będące podstawą jego sporządzenia.
  4. Spotkanie z prawnikiem trwa 1 godzinę. W razie potrzeby możesz umówić się na kolejny termin. Prawnik sporządzi kartę porady prawnej, w której zanotuje imiona, nazwiska i adresy rodziców dziecka i małoletniego oraz jego datę urodzenia. Do przygotowania pism procesowych potrzebny jest też PESEL dziecka i tego z rodziców, który inicjuje postępowanie przed sądem.
  5. Możesz oczekiwać, że w trakcie spotkania prawnik wyjaśni Tobie, jakie są dostępne procedury prawne, jakich efektów możesz oczekiwać wybierając jedną z nich, jakie wiąże się z tym ryzyko, jakie są koszty postępowania sądowego. Jeśli będzie taka potrzeba sporządzi dla Ciebie pismo procesowe. Nasi prawnicy nie będą jednak reprezentować Ciebie przed sądem. Prawników obowiązuje zasada poufności.

 

 

Formularz kosztów utrzymania małoletniego dla celów administracyjnych – kliknij tutaj

Przekaż nam 1% swojego podatku
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty Ośrodka Mediacji przy TOKPD
strefamlodych.pl
ISS Polska
Operacja Dehejtyzacja
Facebook - visit us
Twitter - visit us
WSPIERAJĄ NAS: