Historia

1984 rok
18 lipca
 • Powstanie Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu. Pierwszą siedzibą była Poradnia Zdrowia Psychicznego przy ul. Kórnickiej.
1987 rok
 • Przeniesienie siedziby (wraz z Poradnią Zdrowia Psychicznego) do budynku przy ul. Zamenhofa.

1989 rok

20 listopada
 • Przyjęcie przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Konwencji o Prawach Dziecka.
1990 rok
lipiec
 • Zorganizowanie pierwszego obozu socjoterapeutycznego dla dzieci w Pniewach.
1991 rok
czerwiec 

 

październik

 • Ratyfikowanie przez Polskę Konwencji o Prawach Dziecka.
 • Przyznanie przez władze miasta Poznania samodzielnego lokalu przy ul. Matejki 52. Powstanie Ośrodka Mediacyjno-Interwencyjnego przy TKOPD.
 • Zorganizowanie dla dzieci koncertu w Teatrze Polskim „Papierowy zawrót głowy”.
1992 rok
kwiecieńczerwiec

 

 

 

 • Otwarcie nowej siedziby KOPD przy ul. Matejki 52.
 • Koncert w Teatrze Polskim „Papierowy zawrót głowy” część 2 – „W papierowym królestwie”.
 • Monitorowanie oddziałów dziecięcych w szpitalach na terenie Poznania i województwa wielkopolskiego w ramach ogólnopolskiej akcji „Dziecko w szpitalu”.
1993 rok
lipiecwrzesień
 • Obóz socjoterapeutyczny dla dzieci w Połczynie Zdroju.
 • Zapoczątkowanie prowadzenia w szkołach warsztatów dla dzieci „Dzieci też mają swoje prawa”.
1994 rok
maj 

 

 

lipiec

sierpień

 • Projekt „Otwarte drzwi szpitali dziecięcych” – monitorowanie oddziałów dziecięcych w szpitalach na terenie Poznania i województwa wielkopolskiego.
 • Wyjazd młodzieżowej grupy socjoterapeutycznej do Szwecji.
 • Obchody X- lecia KOPD w Poznaniu – sesja „Dziecko w konflikcie dorosłych” .
 • Konkurs „Moje dzieciństwo… szczęśliwe, nieszczęśliwe”  zorganizowany wspólnie z Radiem „Merkury”.
 • Obóz profilaktyczny dla młodzieży w Ochotnicy Górnej.
 • I Letnia Szkoła Praw Dziecka w Straduniu k. Trzcianki – obóz dla liderów dziecięcych zorganizowany według autorskiego programu .
1995 rok
sierpień
 • II Letnia Szkoła Praw Dziecka.
1996 rok
kwiecieńsierpień
 • Konferencja „Dziecko w szpitalu”.
 • III Letnia Szkoła Praw Dziecka.
1997 rok
marzec – październiklipiec

 

sierpień

październik

 

 

 

 

 • Akcja „Szpital bez łez” realizowana wspólnie z „Gazetą Wyborczą” i Radiem „Merkury”.
 • Przywiezienie z Opola grupy dzieci poszkodowanych podczas powodzi (redakcja Gazety Wyborczej zorganizowała wakacyjny pobyt u rodzin w Poznaniu i okolicach).
 • Obóz socjoterapeutyczny w Straduniu.
 • Przeprowadzka do większego lokalu przy ul. Garbary 97/8.
 • Uruchomienie w siedzibie KOPD pokoju przesłuchań dzieci (z wykorzystaniem lustra weneckiego).
 • Program „Starszy brat – starsza siostra” skierowany do dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, z rodzin zagrożonych patologią społeczną.
1998 rok
lipiecsierpień

listopad

 • IV Letnia Szkoła Praw Dziecka.
 • Obóz socjoterapeutyczny dla młodzieży w Ochotnicy.
 • Sesja „Sekta jako zagrożenie dla rodzin” .
1999 rok
listopad
 • Obchody XV- lecia KOPD w Poznaniu oraz X-lecia Konwencji o Prawach Dziecka
 • Konferencja „Dorosły wobec praw dziecka”
 • Koncert dla dzieci w Teatrze Polskim „Masz prawo do swych praw” zorganizowany we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 83 „Łejery”, Ogólnopolskim Ośrodkiem Sztuki dla Dzieci i Młodzieży oraz „Gazetą Wyborczą” i Radiem „Merkury”.
 • Wydanie kasety „7 życzeń głównych” z piosenkami z koncertu.
 •  „Pokażę Ci mój świat” – konkurs plastyczny dla dzieci zorganizowany wspólnie z „Gazetą Wyborczą” i Radiem „Merkury”.
 • Wydanie kalendarza zawierającego prace konkursowe.
2000 rok
maj

sierpień

 

 

 

 • Konferencja „Budowanie systemu pomocy dziecku krzywdzonemu i jego rodzinie” zorganizowana z Wydziałem Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia.
 • Obóz socjoterapeutyczny w Straduniu dla dzieci z rodzin wielodzietnych oraz znajdujących się w kryzysie.
 • Organizowanie zajęć warsztatowych dla rozstających się rodziców.
 • Monitorowanie oddziałów dziecięcych w szpitalach województwa wielkopolskiego.

 

2001 rok
styczeń – maj 

 

 

czerwiec

 

 • Akcja „ Nie będą dzieci okradać dzieci” przeprowadzona wspólnie z „Gazetą Wyborczą”, Uniwersytetem im. A. Mickiewicza, Wydziałem Oświaty Urzędu Miasta, Kuratorium Oświaty i Wychowania, Duszpasterstwem Młodzieży oraz Komendą Miejską Policji (diagnoza poczucia bezpieczeństwa u dzieci i młodzieży opracowana w oparciu o badania przeprowadzone w poznańskich szkołach podstawowych i gimnazjach).
 • Wyjazd grupy młodzieżowej na Festiwal Praw Dziecka do Linz w Austrii.

 

2002 rok
kwiecień, maj, czerwiec 

wrzesień

 • Monitorowanie oddziałów dziecięcych w szpitalach województwa wielkopolskiego.
 • Przeprowadzenie badań wśród około 500 uczniów klas szóstych na temat zjawiska przemocy wobec dzieci (ankietę przygotowała Fundacja „Dzieci Niczyje”).
 • Konferencja „Dziecko pod parasolem prawa” zorganizowana wspólnie z Fundacją „Dzieci Niczyje”
 • Zajęcia profilaktyczne w formie teatrzyku kukiełkowego „Pamiętajmy o siebie dbajmy” organizowane w szkołach i przedszkolach.
 • Opracowanie książeczki – kolorowanki „Jak Misia i Misiak uczą się dbać o swoje bezpieczeństwo”.

 

2003 rok
marzec

listopad

 

 

 

 

 • Uruchomienie Telefonu Interwencyjnego KOPD.
 • Konferencja „Przemoc seksualna wobec dzieci – mity i fakty”
 • Początek realizowania autorskiego programu profilaktyki przemocy seksualnej „Bądź uważny, dbaj o siebie”.
 • Zapoczątkowanie organizowania cyklu spotkań edukacyjno – terapeutycznych dla kobiet ofiar przemocy domowej.
 • Zainaugurowanie działalności Zespołu Informacyjno – Konsultacyjnego TKOPD.

 

2004 rok
listopad
 • Prowadzenie pierwszych zajęć profilaktycznych dla dzieci „Czy dzieci lubią być bite” oraz „Nie dotykaj mnie, gdy nie mam na to ochoty”.
 • Obchody XX-lecia KOPD w Poznaniu oraz XV-lecia uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka
 • Konferencja „Przemoc emocjonalna wobec dzieci”.

 

2005 rok
styczeń

marzec

listopad

 • Uzyskanie statusu Organizacji Pożytku Publicznego. 
 • Konferencja „Emocjonalne krzywdzenie i zaniedbywanie dzieci – rozpoznanie, diagnoza i terapia”. 
 • Konferencja „Krzywdzenie fizyczne dzieci – rozpoznawanie i zapobieganie”.

 

2006 rok
luty

kwiecień

 

 

listopad

 • I Bal Charytatywny
 • Konferencja „Przemoc seksualna wobec dzieci – regulacje prawne i pomoc psychologiczna”.
 • Kampania społeczna „Ocalić dzieciństwo” przygotowana wspólnie z Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu oraz redakcją „Gazety Wyborczej”.
 • Konferencja „Dziecko krzywdzone – od podejrzenia do interwencji”.

 

2007 rok
styczeń

luty

 

listopad

 • Utworzenie Ośrodka Mediacji przy TKOPD.
 • II Bal Charytatywny
 • Opracowanie i wydanie „Informatora o poznańskich instytucjach wspierających dzieci i rodziców”.
 • Konferencja „Mediacja jako alternatywna metoda rozwiazywania sporów”.
2008 rok
styczeń

kwiecień

czerwiec

 

 

 

 

 

 

 

 • III Bal Charytatywny
 • Konferencja „Dziecko w sytuacji rozstania rodziców”.
 • Powiększenie siedziby – otwarcie drugiego lokalu w kamienicy przy ul. Garbary 97.
 • Uruchomienie w siedzibie KOPD Przyjaznego Pokoju Przesłuchań Dzieci wyposażonego w profesjonalny sprzęt umożliwiający obserwowanie i rejestrację przebiegu przesłuchania.
 • Realizowanie projektu „Latarnia” skierowanego do dzieci spędzających czas na ulicy.
 • Drugie wydanie „Informatora o poznańskich instytucjach wspierających dzieci i rodziców”.

 

2009 rok
styczeń

marzec

 

lipiec

listopad

 • IV Bal Charytatywny 
 • Konferencja naukowo – szkoleniowa „Skąd w niektórych dzieciach tyle agresji”. 
 • Obóz socjoterapeutyczno – sportowy dla dzieci w Straduniu.
 • Konferencja „Zaczaruj moje życie – zastosowanie pozawerbalnych technik terapeutycznych w pracy z dziećmi i młodzieżą”.

 

2010 rok
luty

marzec

lipiec

 

październik

 

 

 

 

 

 

 • V Bal Charytatywny.
 • Przyznanie przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Fundację „Dzieci Niczyje” Certyfikatu „Przyjaznego Pokoju Przesłuchań Dzieci”.
 • Obóz socjoterapeutyczny dla dzieci w Straduniu.
 • Konferencja „Mądre wychowanie”.
 • Rozpoczęcie współpracy z organizacją pozarządową Internacional Social Service z siedzibą w Genewie zajmującą się pomocą w rozwiazywaniu międzynarodowych konfliktów rodzinnych.
 • Zajęcie I miejsca w ogólnopolskim konkursie „Samorządowy Lider Zarządzania 2010 – współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi” za projekt „Posłuchaj mnie – dziecko dotknięte przemocą pod specjalną ochroną”.

 

2011 rok
luty

grudzień

 • VI Bal Charytatywny
 • Seminarium „Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej – działania na rzecz reintegracji rodziny”.

 

2012 rok
styczeń

październik

grudzień

 

 

 

 

 

 • VII Bal Charytatywny
 • Projekt „Dziecko jest cudem – idee Janusza Korczaka w świadomości dzieci i dorosłych” realizowany wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 3 w Poznaniu.
 • Współorganizowanie z Fundacją „Dzieci Niczyje” konferencji „Akademia ochrony przed przemocą – jak edukować dzieci i młodzież”.
 • Seminarium „Wielkopolska piecza zastępcza – rok po zmianie przepisów”.
 • Konferencja „Mama, tata ponad granicami – dobro dziecka w międzynarodowych konfliktach prawnych”.

 

2013 rok
listopad
 • Seminarium „Nie tylko siniaki – przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci”.
 • Zdobycie tytułu laureata (I miejsce w obszarze: edukacja prawna) w V edycji konkursu MEN „Otwarta Szkoła” organizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

 

2014 rok
wrzesień

listopad

 • Powołanie Fundacji „Zielona Agrafka”.
 • Obchody XXX-lecia KOPD w Poznaniu oraz XXV-lecia uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka .
 • Konferencja „Prawa dziecka. Lubię to”.

 

Przekaż nam 1% swojego podatku
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty Ośrodka Mediacji przy TOKPD
strefamlodych.pl
ISS Polska
Operacja Dehejtyzacja
Facebook - visit us
Twitter - visit us
WSPIERAJĄ NAS: