Ośrodek Mediacji

Ośrodek Mediacji oferuje pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w obszarach:

  • ustalenia opieki rodzicielskiej nad dzieckiem
  • ustalenia wysokości alimentów
  • spraw majątkowych
  • konfliktów partnerskich

 

CO TO JEST MEDIACJA?
MEDIACJA jest formą rozmowy, w której trzecia strona – mediator – towarzyszy uczestnikom/stronom w procesie uzgodnień, pomagając w usprawnieniu ich komunikacji, zdefiniowaniu kwestii spornych, określeniu potrzeb i interesów każdej ze stron oraz, o ile taka jest ich wola, wypracowaniu przez strony wzajemnie satysfakcjonującego oraz świadomego porozumienia.

CO ROBI MEDIATOR?
MEDIATOR pomaga przyjrzeć się problemowi z nowej perspektywy, dba, aby wszystkie racje zostały wypowiedziane i wysłuchane, wspiera strony w przedyskutowaniu różnych aspektów sytuacji i znalezieniu takiego rozwiązania, które dla każdego z uczestników będzie zadowalające, sensowne i uczciwe. Ponadto mediator nie udziela uczestnikom porad prawnych czy psychologicznych, natomiast jeżeli uzna to za stosowne może zaproponować konsultacje u specjalistów innych dziedzin (np. prawa lub psychologii).

ZASADY MEDIACJI

  • POUFNOŚCI – mediacja jest procesem poufnym, a więc żadne informacje poruszane we wspólnych rozmowach nie wydostają się na zewnątrz, jeżeli sami uczestnicy sobie tego nie życzą.
  • DOBROWOLNOŚCI – każda ze stron musi sama podjąć decyzję, czy chce uczestniczyć w mediacji.
  • BEZSTRONNOŚCI I NEUTRALNOŚCI MEDIATORA – mediator jest osobą neutralną i bezstronną. Neutralność mediatora oznacza, iż nie będzie on naciskał stron do przyjęcia preferowanych rozwiązań, ale pomoże im samym wypracować takie rozwiązania, które uznają za najlepsze. Bezstronność zaś oznacza, że mediator nie będzie faworyzował żadnego z uczestników, ani też popierał kosztem drugiej osoby. Zadaniem mediatora jest zadbanie o to, by każdy z uczestników był pełnoprawnym partnerem we wspólnym rozwiązywaniu problemu

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z MEDIACJI
Głównymi ekspertami w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań stają się uczestniczące w mediacji strony, a nie sąd, czy inne instytucje. Pomaga stronom dojść do uzgodnień i polubownych rozwiązań na każdym etapie sporu. Stwarza stronom możliwość porozmawiania ze sobą w sytuacji konfliktu, gdy inna forma komunikacji jest niemożliwa. Oszczędza członkom rodziny, a przede wszystkim dzieciom stresów i negatywnych emocji, związanych z przedłużającą się sprawą w sądzie.
Ugoda zawarta przed mediatorem ma, po jej zatwierdzeniu przez sąd, moc prawną ugody zawartej przed sądem.

WAŻNE INFORMACJE
W Ośrodku Mediacji w Poznaniu, mediacje prowadzone są zgodnie z Ustawą o mediacji w sprawach cywilnych z dnia 10 grudnia 2005 roku oraz ze standardami Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych.
Ilość spotkań mediacyjnych uzależniona jest od potrzeb klientów oraz ich wzajemnej zgody na prowadzenie dalszych rozmów.
Przewidywany czas trwania jednej sesji mediacyjnej: od 1,5 do 2 godzin.
Zgodnie z Ustawą sesje mediacyjne są płatne w wysokości:

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu mediacyjnym lub jakichkolwiek pytań związanych z mediacjami, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 512495279 lub mailowy: mediacje@kopd.poznan.pl.

Przekaż nam 1% swojego podatku
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty Ośrodka Mediacji przy TOKPD
strefamlodych.pl
ISS Polska
Operacja Dehejtyzacja
Facebook - visit us
Twitter - visit us
WSPIERAJĄ NAS: