Poradnictwo i terapia

Swoją ofertę kierujemy do dzieci i rodzin, które znalazły się w sytuacji kryzysu, a w szczególności :

  • rodzin doświadczających rozstania i dzieci zagrożonych przemocą emocjonalną,
  • dzieci pozostających pod opieką jednego rodzica zagrożonych zerwaniem więzi emocjonalnych z rodzicem nie sprawującym bezpośredniej pieczy,
  • dzieci doświadczających przemocy fizycznej i zaniedbania,
  • dzieci wykorzystanych  seksualnie.

Zgłoszenia nowych spraw przyjmowane są telefonicznie w trakcie dyżurów specjalistów ( psychologów i pedagogów).

Praca ze zgłoszoną rodziną obejmuje rozmowy indywidualne z obojgiem rodziców, diagnozę stanu emocjonalnego dziecka, wspólne konsultacje z rodzicami.

Rodzinom, w których dziecko nie ma kontaktu z jednym z rodziców proponujemy udział w programie „Ochrona więzi emocjonalnych”. W zależności od potrzeb dziecko kierowane jest do indywidualnej pracy terapeutycznej lub uczestnictwa w zajęciach socjoterapeutycznych.

Kobietom doświadczającym w związku przemocy oferujemy udział w grupie wsparcia.

Rodzicom pragnącym podnieść swoje kompetencje i umiejętności rodzicielskie proponujemy udział w warsztatach i szkoleniach.

W sytuacjach, gdy wobec członka rodziny została uruchomiona procedura Niebieskiej Karty uczestniczymy w grupach roboczych sekcji Zespołu Interdyscyplinarnego.

Przekaż nam 1% swojego podatku
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty Ośrodka Mediacji przy TOKPD
strefamlodych.pl
ISS Polska
Operacja Dehejtyzacja
Facebook - visit us
Twitter - visit us
WSPIERAJĄ NAS: