Badania

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu zrealizował w latach ubiegłych następujące projekty:

2013
Poznańska Poradnia Rodzinna 2013 – współfinansowany przez Urząd Miasta Poznania
Przerwać zaklęty krąg 2013 – współfinansowany przez Urząd Miasta Poznania
Zespół informacyjno-konsultacyjny 2013 – współfinansowany przez Urząd Miasta Poznania
Zajęcia profilaktyczno-psychoedukacyjne dla dzieci – współfinansowany przez Urząd Miasta Poznania
Lepiej zapobiegać niż leczyć – współfinansowany przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki
Dialog w rodzinie – współfinansowany przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki
Mądre Wychowanie – współfinansowany przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki

2012
Poznańska Poradnia Rodzinna – współfinansowany przez Urząd Miasta Poznania
Rodzina na starcie – współfinansowany przez Fundację Velux (Fundacja Dzieci Niczyje)
Daphne III „Taki mały a V.I.P.” – współfinansowany przez Urząd Miasta Poznania (strona projektu)
Przerwać zaklęty krąg 2012 – współfinansowany przez Urząd Miasta Poznania
Lepiej zapobiegać niż leczyć – współfinansowany przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki
Dialog w rodzinie 2012 – współfinansowany przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki
Lepiej rozmawiać – Wielkopolska stawia na rodzinę – współfinansowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
Zespół informacyjno-konsultacyjny 2012 – współfinansowany przez Urząd Miasta Poznania
Zajęcia profilaktyczno-psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży – współfinansowany przez Urząd Miasta Poznania

2011
Specjalistyczne poradnictwo i terapia dzieci i ich rodzin (2009-2011)
Przerwać zaklęty krąg (2011)
Posłuchaj mnie – dziecko dotknięte przemocą pod specjalną ochroną (2011)
Zajęcia profilaktyczno-psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży (2011)
Zespół informacyjno-konsultacyjny (2011)
Rodzina na Starcie – wieloaspektowa profilaktyka krzywdzenia małych dzieci (www.rodzinanastarcie.pl) (2011)
Poznańska Poradnia Rodzinna – pilotażowy program wspierania rodziny (2011)
Lepiej zapobiegać niż leczyć (2011)
Daphne III „Taki mały a V.I.P.” (2011-2012)
Zajęcia profilaktyczno-psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży – współfinansowany przez Wydział Oświaty
Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej i środowiskowej przy MOPS w Puszczykowie, jako specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci – współfinansowany przez Urząd Miasta Puszczykowa
Rodzina na starcie – współfinansowany przez Fundacje Dzięci Niczyje
Dialog w rodzinie 2011 – współfinansowany przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki

2008-2010
Pomoc prawna na rzecz dzieci i ich rodzin (2010)
Rodzina na starcie – wieloaspektowa profilaktyka krzywdzenia małych dzieci (VIII/2009-XII/2010)
Posłuchaj mnie – dziecko dotknięte przemocą pod specjalną ochroną (2010)
Zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży (2010)
Poradnictwo prawne na rzecz dzieci i rodzin (IV/2008-III/2009)
Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców i ich dzieci (IV/2008-XI/2008)
Specjalistyczne poradnictwo i terapia rodzinna (2006-2008)
Razem ku rozwiązaniu (2008)
Latarnia – pomoc dzieciom ulicy (2008)
Przerwać zaklęty krąg (2008, 2010)
Daphne – posłuchaj mnie. Dziecko dotknięte przemocą pod specjalną ochroną (VIII/2006-XII/2008)
Żeby dobrze żyć z innymi (2008)
Teatrzyk profilaktyczny „Pamiętajmy o siebie dbajmy!” (2008)
Poznańskie Centrum Praw Dziecka. Wsparcie informacyjne i psychologiczne dla dzieci, młodzieży i rodzin zagrożonych marginalizacją na skutek konsekwencji trudnych doświadczeń życiowych (2008)

Przekaż nam 1% swojego podatku
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty Ośrodka Mediacji przy TOKPD
strefamlodych.pl
ISS Polska
Operacja Dehejtyzacja
Facebook - visit us
Twitter - visit us
WSPIERAJĄ NAS: