Zakończone programy

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu zrealizował w latach ubiegłych następujące projekty:

W 2021 roku

Dofinansowane ze środków budżetowych Miasta Poznania

Poznańska Poradnia Rodzinna
Jest nam trudno. Prowadzenie ośrodka wsparcia dla rodzin w sytuacjach kryzysowych
Tak dla rodziny, nie dla przemocy – wybieram pomoc
Bliżej prawa
Interdyscyplinarne wsparcie dla dzieci i młodzieży
Mediacja w centrum
Samodzielny rodzic
Porozmawiajmy o różnorodności

Dofinansowane ze środków Samorządu województwa wielkopolskiego

Wielkopolska stawia na rodzinę

Dofinansowane ze środków Wojewody wielkopolskiego

Dialog w rodzinie

Dofinansowane ze środków budżetu Powiatu poznańskiego

Ochrona przed przemocą. Konsultacje dla mieszkańców powiatu poznańskiego

Finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Profilaktyka wykluczenia społecznego poprzez wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych (2020-2023)

W latach 2011-2020

Dofinansowane ze środków budżetowych Miasta Poznania:

Poznańska Poradnia Rodzinna (2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011)
Przerwać zaklęty krąg (2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011)
Bliżej prawa (2020, 2019)
Samodzielny rodzic (2020, 2019, 2018, 2017)
Mediacja w centrum (2020, 2019, 2018)
Interdyscyplinarne wsparcie dla dzieci i młodzieży (2020)
Ochrona przed przemocą – zajęcia profilaktyczne dla młodzieży (2016)
Nauczyciel wychowawcą (2016)
Zespół Informacyjno-Konsultacyjny (2015, 2014, 2013, 2012, 2011)
Rodzic na szóstkę (2015)
Silny rodzic, silne dziecko (2015)
Trening Zastępowania Agresji (2015)
Pamiętajmy! O siebie dbajmy – profilaktyka wykorzystania seksualnego (2015)
Zajęcia profilaktyczno-psychoedukacyjne dla dzieci (2014, 2013, 2012, 2011)
Daphne III „Taki mały a V.I.P.” (2011-2012)
Posłuchaj mnie – dziecko dotknięte przemocą pod specjalną ochroną (2011)
Rodzina na Starcie – wieloaspektowa profilaktyka krzywdzenia małych dzieci (2011)
Lepiej zapobiegać niż leczyć (2011)
Specjalistyczne poradnictwo i terapia dzieci i ich rodzin (2009-2011)

Projekty realizowane w trybie tzw. małego grantu, dofinansowane ze środków budżetowych Miasta Poznania:

Rodzina wolna od przemocy (2020, 2018)
Ochrona więzi. Specjalistyczne poradnictwo dla rodzin (2017, 2016, 2015)
Prawa dziecka. To lubię! (2014)

Dofinansowane ze środków Samorządu województwa wielkopolskiego

Wielkopolska stawia na rodzinę (2020, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2012)

Dofinansowane ze środków Wojewody wielkopolskiego

Dialog w rodzinie (2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011)
Lepiej zapobiegać niż leczyć (2014, 2013)
Mądre Wychowanie (2013)
Lepiej zapobiegać niż leczyć (2013, 2012)

Dofinansowane przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 

Dzieciaki się liczą! – projekt realizowany w ramach Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19 (2020)
Rodzina wolna od przemocy – projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich (2020)

Dofinansowane ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Bliżej prawa (2015-2016)

Dofinansowane ze środków budżetu Powiatu poznańskiego

Punkt informacyjno-konsultacyjny dla mieszkańców Powiatu poznańskiego (2020, 2015)

Dofinansowane przez Urząd Miasta Puszczykowa

Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej i środowiskowej przy MOPS w Puszczykowie, jako specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci (2011) 

Finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Profilaktyka wykluczenia społecznego poprzez wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych (2020-2023)
Profilaktyka wykluczenia społecznego związanego z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej (2016-2019)

Dofinansowane ze środków The Velux Foundation w ramach Programu Bezpieczne Dzieciństwo realizowanego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, dawniej Fundację Dzieci Niczyje

Posłuchaj mnie – dziecko dotknięte przemocą pod specjalną ochroną (2017, 2016, 2015, 2014)
Rodzina na starcie (2012, 2011)

W latach 2008-2010

Pomoc prawna na rzecz dzieci i ich rodzin (2010)
Rodzina na starcie – wieloaspektowa profilaktyka krzywdzenia małych dzieci (VIII/2009-XII/2010)
Posłuchaj mnie – dziecko dotknięte przemocą pod specjalną ochroną (2010)
Zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży (2010)
Poradnictwo prawne na rzecz dzieci i rodzin (IV/2008-III/2009)
Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców i ich dzieci (IV/2008-XI/2008)
Specjalistyczne poradnictwo i terapia rodzinna (2006-2008)
Razem ku rozwiązaniu (2008)
Latarnia – pomoc dzieciom ulicy (2008)
Przerwać zaklęty krąg (2008, 2010)
Daphne – posłuchaj mnie. Dziecko dotknięte przemocą pod specjalną ochroną (VIII/2006-XII/2008)
Żeby dobrze żyć z innymi (2008)
Teatrzyk profilaktyczny „Pamiętajmy o siebie dbajmy!” (2008)
Poznańskie Centrum Praw Dziecka. Wsparcie informacyjne i psychologiczne dla dzieci, młodzieży i rodzin zagrożonych marginalizacją na skutek konsekwencji trudnych doświadczeń życiowych (2008)

Przekaż nam 1% swojego podatku
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty Ośrodka Mediacji przy TOKPD
strefamlodych.pl
ISS Polska
Operacja Dehejtyzacja
Facebook - visit us
Twitter - visit us
WSPIERAJĄ NAS: