Moje prawa i obowiązki

Moje prawa i obowiązki

Uchwalenie Konwencji O Prawach Dziecka w 1989 (i ratyfikowanie jej przez Polskę w 1991 roku) jest jednym z ważniejszych osiągnięć Polski w dziedzinie ochrony praw dziecka.

Konwencja o Prawach Dziecka jest prawnym porozumieniem zawierającym zobowiązania, które rząd polski powinien wypełnić wobec małych obywateli. Dziecko posiada fundamentalne prawa przysługujące każdemu człowiekowi. Natomiast ze względu na swoją niedojrzałość dzieci wymagają szczególnej ochrony i opieki i podlegają władzy rodzicielskiej.

Podczas warsztatu zwraca się uwagę na poszanowanie drugiego człowieka, tolerancję, jasne formułowanie komunikatów, zachowań wolnych od obrażania drugiej osoby i poszanowania godności osobistej. W trakcie zajęć dzieci mają okazję do nazwania podstawowych praw dziecka. Prowadzący kładą nacisk aby panowała równowaga pomiędzy prawami a obowiązkami dziecka wynikającymi z relacji domowych i szkolnych. Uczniowie zdobywają wiedzę o osobach i miejscach, do których mają prawo zwrócić się w sytuacji krzywdzenia, bezradności lub chęci pomocy innej osobie.

Stosowane metody warsztatowe: praca w grupach, dyskusja, prezentacja

Czas trwania warsztatu: 1 godz. lekcyjna

Zapraszamy do kontaktu nauczycieli, którzy są zainteresowani przeprowadzeniem przez naszych trenerów zajęć dla uczniów.

Szczegółowe informacje: tel. +48 503 012 219, e-mail: szkolenia@kopd.poznan.pl

 

Do skorzystania z warsztatów zapraszamy również szkoły zarejestrowane w programie „Chronimy dzieci”.

logo-chd

 

Przekaż nam 1% swojego podatku
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty Ośrodka Mediacji przy TOKPD
strefamlodych.pl
ISS Polska
Operacja Dehejtyzacja
Facebook - visit us
Twitter - visit us
WSPIERAJĄ NAS: