„Nie przegraj” – program profilaktyczny dla młodzieży

„Nie przegraj” – program profilaktyczny dla młodzieży

Program jest kierowany do młodzieży w wieku 15-18 lat i jest propozycją z zakresu pierwszorzędowej profilaktyki przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej. Przygotowane materiały przeznaczone są dla wszystkich uczniów, niezależnie od ich indywidualnych doświadczeń życiowych. Zajęcia mają dostarczyć im wiedzy na temat różnych form krzywdzenia związanych z handlem dziećmi i komercyjnym wykorzystywaniem seksualnym oraz nauczyć ich rozpoznawania sytuacji niebezpiecznych i sposobów poszukiwania pomocy i wsparcia.

Zajęcia składają się z trzech modułów przeznaczonych do realizacji podczas zajęć lekcyjnych, 45 minutowych. Można je realizować łącznie lub oddzielnie. Trzy filmy DVD odpowiadają podziałowi scenariuszy na trzy moduły tematyczne i stanowią materiał uzupełniający.

Moduł I „Handel dziećmi”
Celem zajęć jest przedstawienie mechanizmów stosowanych przez osoby zajmujące się handlem dziećmi w celu komercyjnego wykorzystywania seksualnego. Uczestnicy dowiedzą się, jak chronić się przed manipulacją oraz poznają możliwości pomocy.
Forma zajęć i metody pracy: eksperyment, wykład, prezentacja, dyskusja.
Wymagany sprzęt: projektor, laptop.
Czas trwania: 1 godz. lekcyjna

Moduł II „Dowód miłości”
Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy uczestników na temat podejmowania ryzykownych kontaktów seksualnych. W tej części mówione zostaną mechanizmy, które sprawiają, że młode osoby nierozważnie angażują się w kontakty seksualne. Wskazane zostaną także potencjalne negatywne konsekwencje nieprzemyślanych decyzji, dotyczących seksu. Uczestnicy dowiedzą się również jak dokonywać wyborów oraz gdzie można szukać pomocy w trudnych sytuacjach.
Forma zajęć i metody pracy: wykład, prezentacja, dyskusja, burza mózgów.
Wymagany sprzęt: projektor, laptop.
Czas trwania: 1 godz. lekcyjna

Moduł III „Sponsoring”
Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy uczestników na temat jednej z form niebezpiecznych kontaktów seksualnych, jaką jest „sponsoring”. Omówione zostaną przyczyny nawiązywania takich kontaktów przez nastolatków oraz możliwość pomocy młodym osobom, które podejmują kontakty w zamian za prezenty i pieniądze.
Forma zajęć i metody pracy: wykład, prezentacja, dyskusja, burza mózgów, praca w grupach.
Wymagany sprzęt: projektor, laptop.
Czas trwania: 1 godz. lekcyjna

 

Autorem programu profilaktycznego jest Fundacja Dzieci Niczyje.

Koszt: 150,00 zł za godzinę lekcyjną

Zapraszamy do kontaktu nauczycieli, którzy są zainteresowani przeprowadzeniem przez naszych trenerów zajęć dla uczniów.

Szczegółowe informacje: tel. 61 853 13 93, szkolenia@kopd.poznan.pl.

 

Do skorzystania z warsztatów zapraszamy również szkoły zarejestrowane w programie „Chronimy dzieci”.

logo-chd

 

Przekaż nam 1% swojego podatku
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty Ośrodka Mediacji przy TOKPD
strefamlodych.pl
ISS Polska
Operacja Dehejtyzacja
Facebook - visit us
Twitter - visit us
WSPIERAJĄ NAS: