Szkolenia dla Rodziców

Trwają zapisy:

Cykl webinariów dla rodziców

Rodziców, którzy samodzielnie wychowują dzieci zapraszamy na webinaria: I. Problemy i wyzwania młodzieży, II. Depresja wśród młodzieży, III. Prawo w relacjach rodzinnych
>> więcej…
UWAGA! Zmiana terminu: I. 4 lipca 2022 roku, II. 28 czerwca 2022 roku, III. 21 czerwca 2022 roku

Warsztat dla rodziców „Jedno dzieciństwo, dwa domy”

Celem zajęć jest wsparcie rodziców samodzielnie wychowujących dzieci. Omawiane zagadnienia dotyczą współpracy po rozstaniu oraz budowania porozumienia rodzicielskiego.
>> więcej…
Najbliższy termin: start 8 października 2022 roku

 

Pozostałe szkolenia i warsztaty:

Warsztat dla rodziców „Lepiej rozmawiać”

Celem warsztatów jest pomoc w szukaniu satysfakcjonujących rozwiązań w trudnych sytuacjach rodzinnych i ochronie dzieci przed konfliktem dorosłych. Podczas zajęć będziemy się zajmować komunikacją z dziećmi i partnerami/małżonkami, konstruktywnym rozwiązywaniem konfliktów i budowaniem więzi rodzinnych w sytuacji kryzysu rozstania.
>>więcej…
Najbliższy termin: start 28 maja 2022 roku

Warsztat umiejętności wychowawczych dla rodziców nastolatków

Zajęcia dla rodziców wychowujących nastolatków, uwzględniające problemy wieku dorastania.
>>więcej…
Najbliższy termin: start 24 marca 2022 roku

Grupa psychoedukacyjna dla kobiet doświadczających przemocy

Grupa psychoedukacyjna  stworzona jest dla kobiet które w swoim życiu osobistym zetknęły się z przemocą lub w niej nadal tkwią. Grupa ma charakter zamknięty, w spotkaniach uczestniczy zwykle od 8-12 kobiet, które nie tylko uzyskują różne ważne informacje na temat przemocy i tego jak sobie z nią radzić, ale co ważniejsze dają sobie wzajemnie wsparcie i przyjaźń.
>> więcej…

Warsztat umiejętności wychowawczych dla rodziców nastolatków. Kontynuacja

Rozwinięcie zagadnień omawianych wstępnie podczas zajęć części pierwszej.
>>więcej…

Szkoła dla rodziców „Mądre wychowanie”

Szkoła dla rodziców i opiekunów „Mądre wychowanie – budowanie relacji dorosły-dziecko” – skierowana  jest do wszystkich rodziców. Jej głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Szkoła obejmuje 10 3-godzinnych spotkań realizowanych raz w tygodniu.
>>więcej…

Warsztat dla rodziców „Mądre wychowanie”

Warsztat dla rodziców i opiekunów „Mądre wychowanie” skierowany  jest do wszystkich rodziców. Jego głównym celem jest wspieranie w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.
>>więcej…

Warsztat dla rodziców „Wychowywanie rodzeństwa”

Trzydniowy warsztat dla rodziców rodzeństwa lub osób przygotowujących się do wychowywania więcej niż jednego dziecka.
>>więcej…

Przekaż nam 1% swojego podatku
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty Ośrodka Mediacji przy TOKPD
strefamlodych.pl
ISS Polska
Operacja Dehejtyzacja
Facebook - visit us
Twitter - visit us
WSPIERAJĄ NAS: